This project is read-only.
BlipNet
Dostępowa biblioteka .NET do funkcjonalnośći API serwisu Blip.pl

BlipNet to biblioteki (desktopowa oraz Compact Framework) dostępowe do API serwisu http://www.blip.pl
Aktualna wersja jest zgodna ze specyfikacją API w wersji 0.02 http://blipapi.wikidot.com/. Kolejne wersje bibliotek będę się starał wypuszczać zgodnie z numeracją Blipa.

Wymagania
  • BlipNet wymaga .NET w wersji 3.5 (Desktop i Compact Framework).

Blog
  • Mój blog można znaleźć pod adresem http://jakubflorczyk.pl, gdzie wrzucam wiadomości i aktualizacje o BlipNet.

Przykłady użycia:
  • Bliposfera
BlipNet.Message[] messages = new BlipNet.BlipService().GetBliposphere(); 

  • Kokpit
BlipNet.Message[] messages = new BlipNet.BlipService("login", "hasło").GetDashboard(); 


Podziękowania dla:

Last edited May 6, 2010 at 12:07 PM by kubaf, version 13